Att Vara Nära, på riktigt, alltid - kräver en metod för att alla inblandade ska kunna leva upp till orden.

Företagets grundare Ulf och Allis Zethraeus har ett långt arbetsliv med människan i fokus och en stor kunskapsbank att dela med sig av. De har lagt grunden för Altermodellen som vi kontinuerligt förfinat och utökat allteftersom nya kunder valt oss och vi som företag har vuxit.

Att ett företag växer brukar normalt föra med sig en allt större administration och flera led av ansvariga. IT-centrerade lösningar införs som går ut på kontroll att alla gör det de ska.

Men inte för oss inom Alter Assistans. Altermodellen har inneburit att vi har kvar samma familjära prägel fastän vi vuxit till idag ca 120 anställda. För oss är det Gruppledaren för gruppen av assistenter runt kunden som är “boss”. Allt och alla ska ses som servicefunktioner för att de uppsatta kundmålen verkligen uppfylls. Vi har extremt korta beslutsvägar, och det märks på feedback från våra kunder.