IMG_7821.jpg

 

 

Om Alter Assistans

“Vår organisation bygger på rörlighet och närhet, vi finns där vi behövs. Engagemang, mod, vilja och professionalism är våra ledord. Våra medarbetare och våra kunder är värdefulla.”

- Anders Eriksson, VD

 

 

 

 

 

Vår vision, vårt kundlöfte, vår strävan, vår identitet formas med två ord - vara nära

Vara nära - vid lycka, när frustrationen ekar i rummet, på morgonen, under natten, vid matbordet, under träning, på resa, vid kontakt med myndigheter, i strålande sol, i hällande regn.

Med glädje. Som medmänniska, som assistent, som gruppledare, som arbetsledare, som verksamhetsledare, som Personligt Assistentföretag.

Konsten, modet, insikten, viljan att - vara nära. På riktigt. Alltid.

 
 

HUR ALLT STARTADE

Ulf Zethraeus utbildade sig till socionom och började arbeta inom landstinget i slutet av 1970-talet. Där arbetade Ulf med funktionshindrade fram till år 2003 då han sade upp sig och började arbeta inom ett privat assistansföretag. Ulf fortsatte där som arbetsledare till sin pension år 2010. Ulfs hustru Allis har jobbat som socialsekreterare i 20 år, främst med barn placerade i familjehem. Tillsammans har de stor bredd på erfarenheter kring arbete med människor med speciella behov.


Som nyblivna pensionärer började olika människor som Ulf och Allis varit i kontakt med tidigare att ringa och fråga om de inte kunde hjälpa dem med deras assistans. Efter ett antal samtal och lite funderingar väcktes tanken att starta ett assistansbolag för att kunna hjälpa sina gamla kontakter. Ulf och Allis hade inte någon erfarenhet av företagande efter sin långa yrkesbana inom kommun och landsting, men med deras stora engagemang för funktionshindrade så hade de sett vilka behov som var viktiga att uppfylla för att ordna en bra livssituation för den funktionshindrade. Ambitionen var att driva ett assistansföretag med närhet och familjär prägel. Det skulle vara enkelt att nå assistansföretaget. Så föddes företaget Alter Assistans.

Vår verksamhet

Som verksamhetsledare i Alter Assistans är mitt intresse för medmänniskan en grundförutsättning. Viljan att hjälpa andra och se deras behov är en ledstjärna i mitt arbete likväl som den självklara förutsättningen att alla är lika mycket värda. Vi är alla olika och vi har olika behov och det är positivt. Det skapar en kreativ miljö för kunder och assistenter, ingen dag är den anda lik.

Alter Assistans vision är att vara nära. Hela vår organisation är uppbyggd på närhet till kunder och medarbetare. Tillsammans planerar, genomför, utvärderar och förbättrar vi kundens situation. Korta beslutsvägar är en förutsättning för omedelbara insatser och korrekta beslut. Ju närmare kunden man är desto större insikt har man om de behov som finns och vardagens beslut blir lätta att ta, för såväl våra assistenter som för våra gruppledare. Skulle svårlösta frågor dyka upp finns jag eller någon annan bara ett samtal bort, tillgängliga under all vaken tid. I Alter Assistans är vi nära varandra, det är en stor fördel.

I mitt arbete som verksamhetsledare har jag dessutom förmånen att vara nära företagets grundare. Ulf och Allis Zethraeus har ett långt arbetsliv med människan i fokus och en stor kunskapsbank att dela med sig av. Det är tryggt att vara nära den kompetensen och få ta del av deras erfarenheter.

Välkommen till Alter Assistans

 
gruppbild.jpg

 

 

 

 

 

 

 

red-1.jpg

Det är enkelt att byta till Alter Assistans, vi hjälper dig.