Varför är det enkelt att byta till Alter Assistans?

Allt som krävs är ett telefonsamtal, sen tar vi hand om resten. Vi vet vad som skall göras och vi gör det åt er. Vi har lång erfarenhet av hantering av pappersarbetet och de myndighetskontakter som krävs och sköter detta för Er.

Vi rekryterar personalen, om laget kring kunden inte redan finns. Utifrån kundens situation och önskan sätter vi möjliga mål för kundens och assistansens utveckling. Därefter planerar och schemalägger vi med gruppledaren som närmast ansvarig och er första kontakt.

Vi skapar arbetsgruppen som skall göra utvecklingen möjlig och ge kunden den bästa möjliga tillvaron. Våra arbetsmodeller enligt Altermodellen ger en naturlig uppföljning av målen och vi förändrar kontinuerligt det som behöver ändras för att nå hela vägen. Alla nya assistenter utbildas enligt Altermodellen för att Ni som kund ska uppleva samma hög kvalitet oavsett person.

Alla våra befintliga kunder och dess anhöriga upplever att vi inom Alter Assistans lever upp till de två orden - Vara Nära. Vi ser till att även Ni gör det. Vi lever för att skapa trygghet för alla inblandade, kunder, anhöriga och assistenter.

Funderar du på något? Tveka inte, Kontakta mig.

 

Anders Eriksson

VD
070-626 96 85
anders@alterassistans.se