Små som stora äventyr att längta till.

Vi älskar att hitta på aktiviteter som upplevs som äventyr för dig som kund och för våra assistenter. Små äventyr som tar hänsyn till hur du mår och vad du kan eller större äventyr om ett halvår eller ett år - att längta till.

Oavsett funktionshinder finns det alltid något som man kan göra för att bevara eller öka sin fysiska hälsa. Ökad fysisk hälsa påverkar humöret positivt.

Har just Du en idé kring äventyr & hälsa, kontakta oss. Vi lyssnar.