Vi värnar om dem som står er nära.

Som anhörig värnar man om sitt barn, sin partner eller sin förälder. Man vill veta att personen har rätt assistenter. Man vill känna trygghet i att de gör sitt bästa. Man vill veta att assistansen fungerar och att någon har kontroll på vad som händer. Man vill kanske få en paus i det ansvar som man burit och få släppa taget lite för att man vet att det finns någon där som värnar om personen man känner för. 

Eller så vill man vara delaktig och jobba i assistansen, det går det med.

Vår arbetsmodell – altermodellen gör det möjligt. Den är flexibel på det sätt att vi anpassar den till varje kund. Grunden är alltid en stark gruppledare, som är spindeln i nätet. Det är ibland en anhörig, andra gånger inte, Det är dock alltid en ansvarsfull och pålitlig person.

Vi har regelbundna möten, där vartannat möte är arbetsplatsträffar dit anhöriga och gode män blir inbjudna och kan delta om de vill. Gode män har alltid möjlighet att ha en nära kontakt med gruppledare och arbetsledare. Vår modell säkerställer det.

Funderar du på något? Tveka inte, Kontakta mig.

 

Anders Eriksson

VD
070-626 96 85
anders@alterassistans.se