_AHA2335.jpg

 

 

 

Personlig Assistans

Din vardag är vår omsorg. Det är dina rättigheter vi vill ta vara på.

 

 

 

 

 

 

Vi planerar, genomför, utvärderar och förbättrar våra kunders situation kontinuerligt.

Vi finns där våra kunder finns. Vi kommer dit vi behövs. Vår organisation är platt och beslutsvägarna är korta, därför har vi råd att anställa duktiga assistenter och ge dem rättvisa löner. Det team som vi bygger kring dig som kund har backup av vikarier, som är väl inskolade. Vi tycker det är viktigt med fasta rutiner och att du som kund hjälps av personer som känner till dina specifika behov och dagssituation. Du tillika dina anhöriga har alltså tryggheten att alltid veta vem det är som hjälper.

Vår tillgänglighet är hög och vi genomför regelbundna möten med de som arbetar runt och med dig som kund. Våra tidrapporteringssystem är moderna vilket medför enkelhet med kontroll och ifyllnad av dokument och blanketter. Bra för personal och bra för dig. Vi ligger tekniskt i framkant för att kunna vara mobila och jobba där kunden finns.

Vår organisation genomsyras av en familjär prägel, det är enkelt att tala med oss, både för dig som kund och för assistenter. Din vardag är vår omsorg, det är dina rättigheter vi vill ta vara på.

 

HJÄLP VID KONTAKT MED MYNDIGHETER

Genom vår långvariga erfarenhet av personlig assistans och funktionshindrades villkor har vi utvecklat en god kompetens att företräda funktionshindrade gentemot kommuner, försäkringskassa och förvaltningsdomstolar. 

Vi hjälper våra kunder och blivande kunder med ansökningar om personlig assistans, kompletterande skrivelser och vid behov med överklagningar. Allt görs utan någon kostnad för den enskilde. Vi hjälper även till med myndighetskontakter och ansökningar utanför assistansområdet, t.ex. med handikappersättning, bostadstillägg, fondansökningar och liknande.

 

STÖDJANDE SAMTAL

Vi finns också till hands för stödjande samtal för såväl kund som assistent om så önskas.

 
 

Ring oss på 070 - 360 96 85, skicka ett email till kontoret@alterassistans.se eller använd formuläret.