Att ligga i framkant och utvecklas, för vårt, men främst kundens bästa.

Vi älskar utveckling. Vår uppgift är att forma en utvecklingsplan för varje kund och att kontinuerligt göra vårt yttersta för att se till att planen följs. Utveckling kräver att många olika saker samspelar samt att alla berörda kompetensutvecklas.

Alter Utbildning anordnar utbildningar för

  • kunder
  • gruppledare
  • assistenter
  • anhöriga/gode män

Utbildningspaketen utformas av Alter Assistans tillsammans med våra samarbetspartners.